2:a hands sortering

Prints och posters med mindre defekter så som ett naggat hörn eller prickar från tryckprocessen. Prints som legat överst länge på hyllan eller som är på ett papper som utgått. Felen är mindre skönhetsfel och printen som säljs här går inte att byta eller skicka i retur. Har du frågor så